banner39

banner35

Ridde savaşları

Peygamber Efendimizin vefatının ardından çıkarılan karışıklar önlenmişti.

Tarihte bugün 30.08.2010, 15:41 30.08.2010, 16:09
Ridde savaşları


Zeynep Yücel-Dünya Bülteni / Tarih Servisi Hz. Muhammed’in H.11 (M.632) yılında vefat etmesi İslam toplumunu o güne kadar yaşanmamış bir üzüntü ve şaşkınlığa sevketmişti.

Kimin halife olacağı sorunu Hz. Ebu Bekir’de ittifak edilmesiyle fazla uzamadan çözülmüştü. Ancak bundan sonra Hz. Muhammed sonrası müslümanlar için ilk ciddi tehlike diyebileceğimiz “irtidat (dinden dönme)” hareketlerinin baş göstermesiyle oldukça zorlu bir sürece girildi.

Arabistan Yarımadası’nda Mekke ve Medine ahalisi ile Taif’teki Sakif Kabilesi hariç, özellikle İslam’a yeni girmiş birçok kabile dinden döndü, sahte peygamberler ortaya çıkmaya başladı. Tay ve Esed Kabileleri sahte peygamber Tuleyha’ya tabi oldu. Hevazinliler namaza devam etmekle beraber, zekatı kabul etmediklerini ilan ettiler. Abslar ve Zubyanlılar ise İslam Ordusu’nun Medine dışında olmasını fırsat bilerek şehre saldırdı. Ancak Halife Hz. Ebu Bekir’in önceden tedbir alması sonucu Medine’ye giremediler.

Yalancı peygamberler ve dinden dönenlerle savaşmak konusunda ittifak edilirken, namaza devam eden ama zekatı terkedenlerin durumu ihtilafa sebep oldu. Hz. Ebu Bekir’in “namazla zekatı ayıranlarla savaşılmalı” kararlılığı, başta Hz. Ömer olmak üzere tüm müslümanları ikna etti.

Halife Hz. Ebu Bekir, İslam ordusunu onbir kola ayırarak mürtedlerin üzerine gönderdi.
Halid bin Velid komutasındaki İslam askerleri 27 Cemaziyelahir H.11 (19 Eylül 632) günü peygamberlik iddiasında bulunan Beni Esed lideri Tuleyha bin Huveylid’in ordusuyla karşılaştı. Savaş sonunda mürtedler öldürülürken, Tuleyha kaçtı. Tuleyha daha sonra Hz. Ömer devrinde İslam’a dönerek birçok hizmette bulundu.

Savaş Meydanında İki Kadın: Selma ve Secah


Ridde Savaşları’nda iki de kadın ismi dikkat çeker. Selma; Hz. Muhammed zamanında esir düşmüş, Hz. Aişe tarafından azad edilmişti Tuleyha’nın bozulan ordusundan kaçışan yüz kadar kişiyi etrafına toplamıştı. Halid bin Velid bu topluluğun bulunduğu Hev’eb mevkiine gelerek, Selma dahil hepsini öldürdü.

Temim Kabilesi’ne mensup olan Secah ise peygamberlik iddiasında bulunanlardandı. Kısa sürede taraftarlarını çoğaltmıştı. Tuleyha’nın yenilgisi üzerine Yemame’ye, bir diğer sahte peygamber olan Müseylemetu’l-Kezzab’ın yanına gitti. Onu peygamber olarak kabul ettiğini söyledi ve onunla evlendi. “Halid bin Velid”) Secah ilerleyen dönemlerde İslam’a dönmüştür.

Museylemetu’l-Kezzab ve Yemame Savaşı


Beni Hanife Kabilesi’nden olan Mesleme bin Habib, ilk olarak Hz. Muhammed hayattayken peygamberlik iddiasında bulunmuş, ortaklık teklif etmişti. İslam tarihinde Hz. Muhammed’in kendisi için kullandığı “Yalancı Museyleme” anlamındaki “Museylemetu’l-Kezzab” adıyla anılır.

Hz. Muhammed’in vefatından sonra aynı iddiayla, ama bu kez büyük bir orduyla yeniden sahneye çıktı.

Hz. Ebu Bekir Museyleme üzerine önce İkrime bin Ebu Cehil’i ve Şurahbil bin Haseneyi gönderdi. Ancak bu iki komutan birbirlerini beklemeyip acele ettikleri için başarısız oldular. Böylece görev Halid bin Velid’e verildi.

İki ordu Museyleme’nin ilerlemiş olduğu Akraba mevkiinde karşılaştı (Rebiulevvel H.12 / Mayıs 633). Bu nedenle bu savaşa “Akaraba Savaşı” da denir.

En kanlı ve şiddetli çarpışmalar bu savaşta yaşandı. Museyleme Uhud’da Hz. Hamza’yı şehid eden Vahşi bin Harb tarafından öldürüldü. Altıyüz altmış Ensar ve Muhacir şehid olurken, Müseyleme ordusundan ölenlerin sayısı ondört bin kadardı. Geri kalan Beni Hanifliler ise teslim oldu.

Hz. Ömer’in Kur’an’ın toplanması için Hz. Ebu Bekir’e teklifte bulunması, birçok Kur’an hafızının şehid olduğu bu savaş sonrasıdır.

Ridde Savaşları sonucunda kazanılan kesin zaferler, İslam Devleti’nin gücünü ispatlamış, iç karışıklar yok edilmişti. İslam’ın yarımada dışında hızla yayılmaya başlayacağı fetih politikaları için sağlıklı zemin hazırlanmış oldu.
 

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?