banner15

Şam-Medine demiryolu açıldı

Tarihte Bugün gerçekleşen olaylar arasında; Şam-Medine Demiryolu’nun açılması, Kuşçubaşı Hacı Sami’nin öldürülmesi, Kellog Paktı’nın imzalanması ve Said Nursi’nin Emirdağ’da zorunlu ikamete tabi tutulması var…

Şam-Medine demiryolu açıldı

Tarih Dosyası-Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Şam-Medine Demiryolu’nun Açılması (1908)

Hicaz demiryolu hattı II.Abdülhamit’in gerçekleşmesi imkansız görülen en büyük projelerinden biri  idi. II. Abdülhamit Hicaz demiryolu hattı için ilk bağışı kendisi yaparak tüm İslam dünyasını kapsayan bir yardım kampanyası başlattı. İslâm dünyasınca yapılan bu yardımların tek elde toplanması için, “Hicaz Şimendifer Hattı İanesi” kuruldu.(1900)Sadece Osmanlı Müslüman vatandaşları değil bütün İslam dünyası kampanyaya büyük ilgi gösterdi ve fedakar bağışlar yapıldı.

Demiryolu inşaatına, 1903 yılı Ekim’inde başlandı. Görevli işçiler, askerler ,subaylar sıcak, susuzluk, eşkıya saldırıları gibi olumsuzluklara karşı büyük fedakarlıklar göstererek çalıştılar.1908’de Medine’ye ulaşıldı. II. Abdülhamit büyük bir incelik örneği göstermiş ve kutsal topraklarda gürültülü çalışılmamasını (amaç Hz. Muhammed’in  yüce ruhaniyetini rahatsız etmemek) istemiştir. Bunun için rayların altına keçe döşenerek çalışmalar devam ettirildi. Çalışmalar süresince bölgede sesiz lokomotifler kullanılmaya özen gösterildi. İlk trenin törenle 27 Ağustos 1908’de Şam’dan yola çıkmasıyla Şam-Medine hattı açıldı. Hattın bu kadar kısa sürede bitmesi batı dünyasında şaşkınlığa yol açmıştır.

GÜNÜN KİŞİSİ

Teşkilat-ı Mahsusa Liderlerinden Kuşçubaşı Hacı Selim Sami (1877-1927)

Sultan Abdülaziz’in Kuşçubaşısı Mustafa Nuri Bey’in oğludur. Çerkez asıllı olup anne tarafından Sultan Sencer’e dayanmaktadır. Teşkilat-ı Mahsusa Lideri Eşref Sencer Kuşçubaşı’nın kardeşidir. İyi bir gerilla önderi olarak yetişmiştir. Enver Paşa’ya olan yakınlığı ile bilinir. Enver Paşa ölünceye kadar yanından ayrılmamıştır. Teşkilatı Mahsusa’nın önemli adamlarındandır. Balkan Savaşlarında Edirne’nin geri alınmasında ve Bulgar çetelerinin imhasında büyük hizmetleri vardır.Hindistan, Afganistan ve Orta Asya bölgesinde Türkçülük ve İslamcılık çalışmaları yapmıştır. Kuşcubaşı Hacı Sami ve dört arkadaşı Keşmir üzerinden Pamir dağlarını aşarak Batı Türkistan'a sızdı. 1916'daki, Ruslara büyük kayıplar verdiren Yedi-Su İsyanları'nda önemli rol oynadı. Kendisi 1924’te hazırlanan 150’likler listesinde olduğu için yurt dışına sürgün edilmiştir.27 Ağustos 1927’de gizlice Sisam adasından yurda girmeye çalışırken Karaburun bölgesinde öldürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kamaniçe Alındı (1672)

IV.Mehmet meşhur sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile 1672’de Lehistan Seferine çıktı.27 Ağustos 1672’de Kamaniçe kalesi teslim alındı.Hükümdar savaşı izlemiş ve teslim alınan şehri gezdikten sonra Edirne’ye dönmüştür.

Olaş Meydan Muharebesi (1696)

Sultan II. Mustafa II. Viyana kuşatması ile başlayan kötü gidişata son verip devleti tekrar eski kudretli günlerine döndürmek istiyordu. Hatta bu amaçla bizzat ordunun başına geçip seferlere katılıyordu. Almanlar üzerine yaptığı seferde Alman ordusunu 27 Ağustos 1696’da Olaş Meydan Muharebesinde tekrar bozguna uğrattı.

Dünya Barşı İçin Kellog Paktı İmzalandı (1928)

ABD Dış İşleri Bakanı Kellogg’un önderlik etmesi nedeniyle, onun ismiyle anılan Kellog Paktı 27 Ağustos 1928 tarihinde imzalandı. Dünya barışını korumayı amaçlayan bu pakt, savunma amaçlı olmayan her türlü savaşı yasadışı ilan ediyordu.

Said Nursi’nin Zorunlu Emirdağ İkameti (1944)

Eserleri nedeniyle sürekli kovuşturma geçiren Sait Nursi Ankara hükümeti tarafından 27 Ağustos 1944 tarihinden itibaren Afyon Emirdağ’da zorunlu ikamete tabi tutuldu. Hatta kaydı da Emirdağ nüfusuna alındı.

DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

1783- Mongolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

1892- New York Metropolitan opera binası yandı.

1922- Yunan işgalindeki Afyon kurtarıldı.

1925- Mustafa Kemal Paşa, sivil elbisesi ve ‘’panama şapka’’ ile İnebolu Türkocağı’nda ünlü ‘’şapka nutku’’nu verdi. ‘’Şapka giyilmesine ilişkin kanun’’ da 25 Kasım 1925’te kabul edildi.

1942-Başbakan Şükrü Saraçoğlu Alman Büyükelçi  Von Papen’e II.Dünya Savaşı konusunda kesinlikle tarafsız kalacaklarını ifade etti.

1947- Cezayir, Fransa’dan bağımsızlığını istedi.

1950- BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa’ya yaptı.

1958- İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.

1964- Türkiye’deki ilk Amerika aleyhtarı gösteri, ABD’nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara’da yapıldı.

1975-Etiyopya’nın son İmparatoru Haile Selassie öldü.

1975- İlk maçını işgal ordularına karşı oynayan Fenerbahçeli futbolcu ve kulüp başkanı Dr. İsmet Uluğ öldü.

1979- Hindistan’ın son genel valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.

1979- Ney ustası Aka Gündüz Kutbay İstanbul’da öldü.

1994- 171 kişiyle iniş yapan THY uçağı, pistten savrulup Florya yolunu geçti, tren raylarına bir metre kala kayaya çarparak durdu.

2003- Mars’ın Dünya’ya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti.

2007- Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamadı ve olağanüstü hâl ilan edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2011, 23:21
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35