TARİHTE BUGÜN: Uyvar kalesi fethedildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Uyvar'ın fethi, SSCB'nin Türkiye'ye boğazlar ile ilgili nota vermesi, SEATO'nun dağılması var

TARİHTE BUGÜN: Uyvar kalesi fethedildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni 

GÜNÜN OLAYI

Uyvar’ın Fethi (1663) 

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Avusturyalıların alınamaz diye niteledikleri Uyvar kalesini kuşattı. Kale komutanı otuz yedi gün süren bir direnişten sonra 24 Eylül 1663’te teslim oldu. En ilginç olay ise kendilerine dokunulmaması şartıyla kaleyi teslim eden komutan ve askerlerin bando, mızıka eşliğinde kaleden ayrılması idi.

GÜNÜN KİŞİSİ 

Katip Çelebi (1609-1657)

Ünlü Osmanlı tarihçisi, coğrafyacısı, biyografyacısı ve bibliyografyacısı Katip Çelebi  çocukluk ve gençlik dönemlerinde iyi bir eğitim aldı. Devlet kademelerinde özellikle katiplik görevlerinde bulunduğu için bu isimle anılmıştır. İstanbul’da 24 Eylül 1657’de vefat etti. Kendisi başmuhasebeci ikinci halifesi olduğu için ‘’Hacı Halife’’ismiyle de tanınmıştır. Geride bir çok önemli eser bıraktı. Cihannüma ve Keşfü’z Zünun en tanınmış eserlerindendir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Arap Recep Paşa’nın Yenilgisi (1689)

Avusturya cephesi komutanı Arap Recep Paşa önce Batucina’da arkasındanda Niş’de (24 Eylül 1689)Avusturya ordusu karşısında ağır yenilgiler aldı. Bu yenilgi bütün Balkanları tehlike altına soktu. Arap Recep Paşa bu başarısızlıklarından dolayı idam edildi.

Romanya’nın Doğuşu (1859)

Eflak ve Boğdan Aleksandr Cuza’yı ortak voyvoda ilan etti.Paris’te toplanan uluslar arası konferans bu oldu bittiyi kabul etti.Osmanlı Devletide uluslar arası baskıya boyun eğerek bu durumu 24 Eylül 1859’da Cuza’yı Eflak-Boğdan prensi olarak tanıdı. Böylece Romanya’nın temelleri atılmış oldu.

SSCB Notası (1946)        

ABD donanmasının Akdeniz’e gelmesi SSCB tarafından tepki ile karşılandı. Bu gerginlik sırasında SSCB 24 Eylül 1946’da Türkiye’ye boğazlar ile ilgili ikinci notasını verdi. Boğazlar ile ilgili statünün Türkiye ile Karadeniz’e komşu devletler arasında yeniden düzenlenmesini istedi. Ayrıca boğazların savunmasının Türkiye ile SSCB arasında ortak savunulmasını istedi.

Türkiye’de Bulunan ABD Personelinin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi (1968)

Türkiye NATO üyesi olduktan sonra Amerikalılara sağlanan üs ve tesislerde bulunan personelin durumu oldukça karışıktı. Hatta bu durum sürtüşmelere ve sosyal rahatsızlıklara neden oluyordu. Sonunda karşılıklı egemenlik ve eşitlik prensibi doğrultusunda 24 Eylül 1968’de Türkiye ile ABD arasında bir antlaşma imzalandı. Böylece yetki ve ayrıcalıkların kullanılışı Türk egemenliğine uyuşur hale getirildi.

SEATO Dağıldı (1975)

ABD’nin Vietnam’dan başarısızlıkla çekilmesi ve fazla miktarda ki ABD askeri malzemesinin Vietnam’ın eline geçmesi Güney Doğu Asya ülkelerini endişelendirdi. Vietnam’ın tepkisinden çekinen bu devletler Malaysia’nın önerisi ile bölgenin tarafsız bir statüsünün olmasını istediler. Hatta Tayland ve Filipinler ülkelerindeki ABD askerlerinin çekilmesini istediler. Böylece 24 Eylül 1975’te SEATO dağıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1566- Onbirinci Osmanlı Padişahı II. Selim tahta çıktı.

1882- İstanbul Beyazıt Kütüphanesi kuruldu.

1914- Eğitimci, yayıncı ve politikacı İsmail Gaspıralı, öldü.

1947- Hindistan’da Müslüman mültecileri taşıyan tren, Pencap sınırında durduruldu. Sihler, 1.200 mülteciyi kurşuna dizdi.

1956- Türk Dil Kurumu ‘’En İyi Yapıt Ödülü’’nü, ‘’Ali’’ adlı romanıyla Orhan Hançerlioğlu kazandı.

1960- Yüksek Adalet Divanı kuruldu.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=174654

1973- Şair Şükufe Nihal (Başar), 77 yaşında İstanbul’da öldü. Padişah V. Murat’ın baştabibi Emin Paşa’nın oğlu Miralay Ahmet Beyin kızı olan Şükufe Nihal, Mütareke yıllarında ikinci eşi Ahmet Hamdi (Başar) ile Müdafai Milliye Grubu’nda çalıştı. Kadınlar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı.

1973- Şilili Şair Pablo Neruda, Santiago’da öldü.

1996- Türk Sanat Müziği Sanatçısı  Zeki Müren vefat etti.

1999- 12 Mart 1971 Muhtırası’nda imzası bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur öldü.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 07:31
YORUM EKLE

banner33

banner37