TBMM içki yasağı kanunu çıkardı

I. TBMM "Men-i Müskirat Kanunu'' çıkardı, Rusya'da köylüler ayaklandı, İsrail Beyrut'u kuşattı.

TBMM içki yasağı kanunu çıkardı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

I. TBMM içki yasağı kanunu çıkardı, Napolyon Moskova’ya girdi, Opec yani Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü kuruldu.

TBMM, içki yasağı kanunu çıkardı(1920)

Birinci TBMM’nin renkli simalarından Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey’in yasa teklifi üzerine “Men-i Müskirat Kanunu” yani içki yasağı kanunu 4 Eylül 1920’de Meclis tarafından kabul edildi. Kanuna göre ülke genelinde içki yapımı, tüketimi yasaklandı. Yasaya uymayanların “dayak, hapis ve para cezası” ile cezalandırılmaları kabul edildi.

Rusya’da köylüler ayaklandı(1917)

Rusya’da köylüler, 14 Eylül 1917’de askerlerle ittifak kurarak Bolşeviklere karşı ayaklandılar. Bolşeviklerin lideri Lenin kaçtı, Trotsky tutuklandı. Cumhuriyet ilan edildi ve Harbiye Bakanı Kerensky başbakanlığa getirildi. Fakat bu yönetim kısa sürdü Bolşevikler tekrar 7 Kasım’da yönetimi ele geçirdiler.

İsrail Beyrut’u kuşattı (1982)


Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Lübnan hükümetinin isteği üzerine Beyrut’u terk etmesi üzerine, Beyrut İsrail ordusu tarafından 14 Eylül 1982’dekuşatıldı. Kuşatma sırasında Hıristiyan Falanjist lider Beşir Cemayel, İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

Aşiret Mekteb-i Hümayunu’nun Açıldı(1893)

Başlangıçta Arap aşiretlerinin çocuklarını eğitmek yetiştirmek için İstanbul Beşiktaş’ta 14 Eylül 1893’te açıldı. Daha sonra Doğu Anadolu başta olmak üzere diğer yerlerden de aşiret çocukları alındı. Okulu bitirenler kendi bölgelerinde subay , öğretmen ve yönetici olarak görev yapıyorlardı.

Budin Beylerbeyi İdam Edildi (1683)

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya duyduğu husumet nedeniyle Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa’nın zamanından önce çekilmesi ordunun sağ kanadının çökmesine neden oldu. Bu durum sonrası düşman üstünlük sağladı ve Osmanlı ordusu bozgunu kabullenerek geri çekildi. 14 Eylül 1683 günü Yanıkkale’ye gelen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu ihanetin bedelini İbrahim Paşa’ya kellesi ile ödetti .İdam edilirken ilginç bir istekte bulundu. Padişahın Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı idam ettirmemesini istedi . Gerekçe olarak içine düşülen bu durumdan devleti yine ancak o kurtarabilir düşüncesini ileri sürdü.

İngilizler’in Mısır’ı İşgal Girişimi (1807)

1807 yılında ilginç bir gelişme oldu,bir İngiliz filosu İstanbul önlerine kadar geldi. İngilizler Osmanlı Devletinden bazı isteklerde bulundular.Ancak istekleri reddildi. İngilizler halkın tepkisinden de çekinerek İstanbul’dan ayrılmak zorunda kaldılar. Bu başarısızlıklarını telafi etmek için daha önce göz koydukları Mısır’ı işgale karar verdiler.İngilizler 1807 yılında İskenderiye’yi işgal etti. Ancak Kavalalı Mehmet Ali Paşa karşısında tutunamadılar ve 14 Eylül 1807’de İskenderiye’den ayrılmak zorunda kaldılar.

Osmanlı-İspanya Antlaşması (1782)

Osmanlı Devleti ile İspanya arasında 14 Eylül 1782’de tarafsızlık ve ticaret antlaşması imzalanmıştır. İki devlet karşılıklı birbirlerini rahatsız edecek davranışlardan kaçınma sözü verdiler.

Napolyon Moskova’ya girdi (1812)

Napolyon beş yüz bin kişilik bir ordu ile Rusya üzerine sefere çıktı. Ruslar sürekli olarak geri çekildiler. Napolyon Ruslara karşı birkaç zafer kazandı ve sonunda 14 Eylül 1812’de Moskova’ya girdi. Ruslar şehri ateşe vermişlerdi ve Napolyon’un istediği gibi bir antlaşmaya da yanaşmadılar. Napolyon geri çekildi fakat bu ona epeyce pahalıya mal oldu. Çünkü ordusunun büyük bir kısmı telef oldu.

OPEC Kuruldu (1960)

Bağdat’ta toplanan bir konferans 9-14 Eylül 1960 tarihinde sonucunda resmen kurulmuştur. Opec yani Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 13 ülke tarafından kurulmuştur.Amaç üye devletler arasında işbirliğini geliştirmek, üretim miktarını ve fiyatını belirlemektir.
 

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2010, 07:37
YORUM EKLE

banner33

banner37