banner15

Aşkale'de Varlık Vergisi mükellefleri çalışıyorlar

II. Dünya Savaşı döneminde geçim sıkıntısı çeken halk, gönderdiği bir mektup için bile dolaylı vergi ödemek zorunda bırakılmıştır

Aşkale'de Varlık Vergisi mükellefleri çalışıyorlar

Emre Gül - Dünya Bülteni / Haber Merkezi

II. Dünya Savaşı dönemi, Türkiye’de ayrıca bir vergi adaletsizliği dönemi olmuştur. Zaten geçim sıkıntısı çeken halk, gönderdiği bir mektup için bile dolaylı vergi ödemek zorunda bırakılmıştır.

Bu ortamda biri tarım sektörünü, biri de sanayi sektörünü ilgilendiren iki yeni vergi ihdas edilmiştir. 1942 yılı Temmuz’unda kurulan Şükrü Saraçoğlu Kabinesi, Toprak Mahsulleri Vergisi’ni koyarak aşar vergisini geri getirmiştir. Ayrıca savaşa girme olasılığı bulunduğundan enflasyonu önlemek için de para basmayarak, iç borçlanma yoluna gitmiş, biraz da fırsatçılığı cezalandırmak amacıyla aynı yılın kasım ayında Varlık Vergisi Kanunu’nu çıkarmıştır. Gerek tahakkuk ettirilen miktarların tespit biçimi, gerekse itiraz hakkı bulunmaması sebebiyle, Varlık Vergisi bütünüyle hukuk dışı bir vergi olmuştur. Ayrıca bu uygulamanın, resmen azınlık olarak tanınmasalar da, tam anlamıyla ülke insanı muamelesi görmeyen gayri Müslim ticaret erbabına ağır bir biçimde dayatılması durumu ortaya çıkmıştır.

Bu anlamda ciddi bir ayrımcılık boyutu taşıyan Varlık Vergisi “Türkleştirme Hareketi”nin bir parçası olarak uygulanmıştır. Kanun uyarınca İstanbul’da tümü gayri Müslim vatandaşlardan oluşan ilk kafile 27 Ocak’ta ikinci kafile ise 26 Şubat 1943’te Erzurum Aşkale’de bulunan toplama kamplarına sürgün edilmiştir. Bunun gerekçesini ise Başbakan Şükrü Saraçoğlu: “Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak, Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz. Bu memleket tarafından gösterilen misafirperverlikten faydalanarak zengin oldukları halde, ona karşı bu nazik anda vazifelerini yapmaktan kaçınacak kimseler hakkında bu kanun, bütün şiddetiyle uygulanacaktır.” Şeklinde açıklamıştır.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2012, 13:19
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35