banner15

Avrupalıların unuttuğu Haçlı seferi

Miladi 1100 yılında bir Haçlı seferi var ki Hırıstiyan dünyası bu seferi adeta görmezden gelir ve unutmaya çalışır. Çünkü bu sefer Anadolu topraklarında adeta buharlaşıp kaybolmuştur...

Avrupalıların unuttuğu Haçlı seferi

İsmail Çal-Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

Haçlı Seferleri kaç tanedir sorusuna az çok tarih bilgisi olan herkes sekiz cevabını verecektir. Peki gerçekten sekiz Haçlı Seferi mi var? Hayır aslında dokuz Haçlı Seferi var. Çünkü 1100 yılında bir Haçlı seferi var ki Hırıstiyan dünyası bu seferi adeta görmezden gelir ve unutmaya çalışır. Çünkü bu sefer Anadolu topraklarında adeta buharlaşıp kayboldu.

Haçlı Seferleri düşüncesi Papa II.Urbanus’un 27 Kasım 1095 tarihinde ki Clermont Konsülü’nde yaptığı çağrı ile harekete geçmişti. Papa herkesi kutsal Kudüs’ü kafirlerin elinden kurtarmaya çağırmıştı. Hemen bu çağrının arkasından hazırlanan Haçlılar akın akın İslam ülkelerine doğru yola çıktılar. Başlarında Pierre l’Ermit gibi keşişlerin olduğu çapulculardan oluşan grubun Anadolu’da Türkler karşısında hiç şansı olmamıştı. Arkalarından ise Hıristiyan dünyasının soylularından oluşan kişilerin komutasında seçkin ve kalabalık bir ordu 1096’da Anadolu’ya ulaştı. Sayıları yarım milyondan fazla idi. Anadolu’dan geçip Antakya’ya ulaştıklarında sayıları 100 bine inmiş 15 Temmuz 1099’da Kudüs’ü aldıklarında sayıları 40 bin civarındaydı.

İşte Haçlıların unutmaya çalıştıkları sefer bundan sonra başlamaktadır. Kudüs’ün alınması Avrupa’da inanılmaz bir sevinç oluşturdu. Fakat Kudüs’e ulaşan Haçlıların azlığı endişe nedeniydi. Papa bu duruma dikkat çekerek yardım çağrısında bulundu. Hemen yeni bir Haçlı Seferi hazırlandı. İşte listeye dahil edilmeyen, sıralama da ikinci sırada olması gereken gizlenen Haçlı Seferi budur. Şimdi bu sefer de neler olduğuna bir göz atalım, gizlemenin nedeni burada yatıyor olabilir…

Tarihçi İbnül Esir’e göre bu ordunun mevcudu 300 bini buluyordu. Avrupa’dan kısa aralıklarla farklı zamanlarda 1100 yılında üç grup halinde yola çıkmışlardı. Fakat bu sefer Anadolu’yu geçmek pek mümkün görünmüyordu. Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı I.Kılıçarslan ve Danişmentli hükümdarı Gümüş Tekin tecrübeli bir şekilde onları bekliyorlardı. Taktik gayet basitti; kalabalık düşmanı aç, susuz bırakmak, çete saldırıları ile yıpratmak ve beklenmedik bir baskınla imha etmek.

Haçlılar Anadolu’ya geçmeden son taktiklerini Bizans İmparatoru’ndan alıyorlar fakat bunu uygulamıyorlardı. Bu defa da Bizans İmparatoru onları Anadolu’nun içlerine girmemeleri konusunda uyarmıştı. Fakat dinlemediler. Avrupa’dan üç grup halinde hareket eden İtalyan, Alman ve Fransızlar İstanbul önlerinde birleştiler. Fakat Anadolu’ya geçerken yine ayrı gruplar halinde geçtiler.

İlk grup I.Haçlı Seferinde esir olup Niksar’da tutulan Haçlı önderlerini kurtarmak için o tarafa yöneldi. Ankara’ya kadar rahatça ilerlediler. Ancak Müslüman askerlerin tepelerde gözükmesi onlar için sonun başlangıcıydı. Merzifon ovasına kadar, ani saldırılarda epeyce kayıp verdiler. Geri kalanlar ise Merzifon ovasında I.Kılıçarslan ve GümüşTekin tarafından imha edildiler.

Fransızlar ise Konya istikametine yönelmişlerdi. Anadolu Selçuklu hükümdarı I.Kılıçarslan bu grubu da Konya yakınlarında imha etti. Sadece başlarında ki Kont Guillaume ve çok az şövalye kaçarak Antakya’ya sığınmayı başarabildi.

Almanlar ise bütün güzergahlar boşaltıldığı için yiyecek namına bir şey bulamadan Konya’ya kadar perişan bir şekilde gelmişlerdi. Hatta öyle ki yiyecek tek bir insan bile bulamamışlardı. Çünkü I.Haçlı Seferi sırasında aç kalınca öldürdükleri Müslümanları yemişlerdi. Ereğli’de susuzluklarını gidermek isterken onları I.Kılıçarslan karşıladı ve tamamını imha etti.

Kudüs’e yardım için giden Haçlılar Anadolu’da adeta buharlaşmışlardı. İşte Batı dünyasının hatırlamadığı ya da gizlediği seferin hikayesi böyle…

Kaynaklar

1)İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi (Prof.Dr.Nesimi Yazıcı,TDV 2009)

2)Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler (Claude Cahen,E yay.1984)

3)Avrupalı Yamyamlar (Ahmet Sarbay, Tarih Ve Düşünce Dergisi, Ağustos 2002)

4)Kudüs’ün Zaptı (Işın Demirkent, Popüler Tarih Dergisi, Temmuz 2002)

5)Tarihi Değiştiren Savaşlar (Ali Çimen-Göknur Göğebakan, Timaş 2006)

 


Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2011, 16:52
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35