Cezayir Soykırımı: Setif Katliamı

Kalabalığın üzerine makineli tüfeklerle ateş açan Fransız ordu birlikleri yüzlerce kişiyi öldürdü. Ardından Setif ve yakınlarındaki Guelma ve köylerinde hava kuvvetlerinin de dahil olduğu yoğun saldırılar yapıldı. 22 Mayısa kadar süren katliamın sonucunda Cezayir kaynaklarına göre 45 bin sivil Cezayirli öldürüldü.

Cezayir Soykırımı: Setif Katliamı

 Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

1830’da Cezayir şehrini ele geçiren Fransa ilerleyen yıllarda ülkenin tamamını sömürgeleştirmeye başladı. Böylece Cezayir halkının 130 yıllık esaret süreci de başlamış oldu. Cezayirliler ise ülkelerinin sömürgeleştirilmesine karşı birçok direniş örgütü kurarak mücadele etti. Abdülkadir el-Cezayiri hareketi bu direniş hareketlerinin en önemlilerindendi. Ancak Fransız işgal güçleri Cezayir halkının direnişini kırmak ve bağımsızlık yanlısı direnişe destek vermesini engellemek amacıyla askeri, siyasi, dini, kültürel ve ekonomik her baskı yolunu denediler.

Kültürel yönden halkın Müslüman ve Arap kimliğini yok etmek amacıyla baskı yaptılar, Arapça ve Berberice yerine Fransızcayı hakim kılmaya çalıştılar. Dini yönden Müslümanlığın yerine Hıristiyanlığı hakim kılmak için yoğun bir misyonerlik faaliyeti başlattılar ve bu amaçla baskı uygulamalarına başladılar. İşgale karşı direnen kabilelerin arazilerine el koymak suretiyle ekonomik baskı metotlarına başvurdular. Halka hizmet veren vakıflara ait gayri menkullere el koymaya başladılar. Ülkenin en güzel bölgelerinde sömürge yerleşim birimleri oluşturdular ve buralara Avrupalıları getirtip yerleştirdiler. Avrupa’dan göçü teşvik amacıyla da yerli kabilelerden zorla gasp edilen araziler göçmenlere bedava dağıtıldı.

Tüm bu baskı politikalarına ve katliamlara karşı olarak çıkan isyanları ise Cezayir’e yerleştirdiği 400 bin askerle ülkenin her tarafını kan gölüne çevirme pahasına vahşice bastırdılar, yüz binlerce insanı öldürdüler. Fransa, soykırıma varan bu katliamların ardından  ancak 19.yüzyılın sonlarına gelindiğinde Cezayir’de tam hakimiyet sağlayabildi. Bu tarihlerden itibaren de yüz binlerce Fransız Cezayir’e yerleştirildi.

1939 yılında başlayan II.Dünya savaşında Fransa kısa sürede Almanlar tarafından işgal edilirken Cezayirliler de Hitler’e karşı mücadele veren Fransa’nın yanında Fransız bayrağı altında savaştılar. Bunun sebebi savaş sonrasında bağımsızlık elde edeceklerine olan inançtı.  8 Mayıs 1945 tarihine gelindiğinde savaşın kazananı müttefik devletlerdi. Almanya savaştan çekilmişti. Savaşın bitişi Avrupa’da kutlanırken benzer bir kutlama Cezayir’in Setif şehrinde yapıldı. Binlerce Cezayirli Setif’te Cezayir bayrağı açarak, Yaşasın özgür ve bağımsız Cezayir yazılı pankartların arkasında bağımsızlık marşları söyleyerek yürüdü. Ancak Fransız Sömürge yönetiminin bu gösteriye tepkisi sert oldu. Fransa 1830’dan itibaren kurmuş oldukları düzeni devam ettirmek istiyordu. Cezayirlilerin taleplerini katliamlarla bastırıp korku yaymayı ve talepleri bastırmayı hedefleyen Fransa bu gösteriyi kanlı bir şekilde bastırdı. Kalabalığın üzerine makineli tüfeklerle ateş açan Fransız ordu birlikleri yüzlerce kişiyi öldürdü. Ardından Setif ve yakınlarındaki Guelma ve köylerinde hava kuvvetlerinin de dahil olduğu yoğun saldırılar yapıldı. Ülkede sıkıyönetim ilan edildi.Binlerce insan gözaltına alındı ve sorgusuz bir şekildi infaz edildi. 22 Mayısa kadar süren katliam ve tutuklamaların sonucunda Cezayir kaynaklarına göre 45 bin sivil Cezayirli öldürüldü.

Cezayir’de yaşanan bu katliam Cezayir halkının tepkisinin daha da şiddetlenmesine sebep oldu. Bağımsızlık yanlısı örgütlenmeler bu dönemde tekrar ortaya çıkmaya başladı. 1948-52 yılları arası Cezayir’de işgale karşı isyana hazırlık yılları oldu. Messali Hac’ın önderliğinde kurulmuş olan Demokratik Özgürlüklerin Zaferi Hareketi (Hareketu’l-İntisar li’l-Hurriye ve’d-Dimukratiyye) adlı örgüt bünyesinde faaliyetler yürütüldü. Bu örgüt 1950 yılında Fransız yönetimine karşı eylemlere başladı. Messali Hacın önderliğinden ve barışçı demokratik yöntemlerinden memnun olmayan bir grup ise ayrılarak Milli Kurtuluş Cephesi  ((FLN-Front de Libération Nationale) adıyla yeni bir örgütlenmeye gitti. 1 Kasım 1954’te FLN’nin kurulması ve militanlarının Cezayir’in çeşitli yerlerindeki askeri tesislere, depolara,haberleşme tesislerine ve kamu işletmelerine karşı giriştikleri saldırılar ile Cezayir Bağımsızlık savaşı resmen başlamış oldu.

 

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2018, 14:14
YORUM EKLE

banner33

banner37