Hint Müslümanlarından Osmanlı için İngiliz Başbakanına muhtıra

İngiltere’de yaşayan Hint asıllı Müslümanlar İngiliz başbakanı Lloyd George’a 5 Ocak 1919’da bir muhtıra verdiler. Bu muhtırada öncelikle Lloyd George’un ‘’Türk ülkeleri üzerinde Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinin yıkılmayacağına dair ‘’ sözünü hatırlattılar.

Hint Müslümanlarından Osmanlı için İngiliz Başbakanına muhtıra

İsmail Çal/ Dünya Bülteni - Tarih Servisi 

İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali Hint Müslümanları tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı. Çünkü Hintli Müslümanların halifeye karşı olan bağlılıkları ve Türk milletine karşı duydukları sevgi öteden beri bilinen bir gerçektir.

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Ateşkes antlaşması ile kendisini İtilaf Devletlerinin insafına bırakmıştı. Güney Asya Müslümanları İstanbul’un milletlerarası bir denetime tabi tutulacağını öğrenince Paris Barış Konferansı öncesi harekete geçtiler. Malum 18 Ocak 1918’de toplanacak olan bu konferans da savaşta yenilenlerin durumu ele alınacaktı.

İngiltere’de yaşayan Hint asıllı Müslümanlar İngiliz başbakanı Lloyd George’a 5 Ocak 1919’da bir muhtıra verdiler. Bu muhtırada öncelikle Lloyd George’un ‘’Türk ülkeleri üzerinde Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinin yıkılmayacağına dair ‘’ sözünü hatırlattılar. İlk olarak bu muhtırada;

  • Osmanlı Devleti kendi isteği ile savaşa girmemiş Rusya’nın amaçları doğrultusunda İngiltere ve Fransa tarafından savaşa itilmiştir.
  • Türklerin savaş esirlerine kötü davrandıkları iddiaları doğru değildir. Aksine Ermeni ve Rumlar Türklere mezalim uygulamıştır.
  • Osmanlı Devleti İslam anlayışı gereği tarihi boyunca azınlıklara eşsiz bir hoşgörü adalet örneği göstermiştir.
  • Avrupa antlaşmalara kendi çıkarına uygun düştüğü sürece uymuştur.

Şeklinde açıklamalara yer verilirken Osmanlı Devleti’nin doğru olmayan ithamlar nedeniyle büyük bir haksızlık ile karşı karşıya olduğu giriş bölümünde ifade edildi.İlerlen bölümde ise Hintli Müslümanlar ‘’İslam Cemiyeti’’ aracılığı ile verdikleri bu muhtırada savaş öncesi statükonun korunmasını talep etmekteydiler. Şöyle ki;

  • Osmanlı Devleti ‘nin geçmişi Avrupa İmparatorluklarından daha medeni ve eşitlikçidir.
  • İstanbul her yönüyle bir İslam şehridir ve öylede kalmalıdır.
  • Şerif Hüseyin’in halifeliği kabul edilemez, halifelik Osmanlı’da kalmalıdır.
  • Balkanlarda ki Müslümanların canı, malı ve namusu güvence altında olmalıdır.
  • Avrupalı milletlere olduğu gibi Türklere de ‘’milli egemenlik ve bağımsızlık’’ hakkı tanınmalıdır.

Muhtıra sahipleri kesinlikle Türkler için ayrıcalık istemediklerini Osmanlıdan ayrılan Hıristiyan milletlere tanınan hakların aynısının Türkler için istediklerini özellikle belirtmişlerdi. Eğer bu gerçekleşmezse İslam dünyasında ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkacağı uyarısında bulundular. Hintli Müslümanlar İngiliz kamuoyunu etkilemek için basını da kullanmaya çalışmışlar İngiltere’nin meşhur gazetelerinde konu ile ilgili makaleler yayınlamışlardır.

İngiltere hükümeti ise bu girişimlere taviz vermemeye çalışmıştır. Fakat bu tutum Hintli Müslümanları girişimlerinden asla yıldırmamış aksine giderek hareket güçlenmiştir. Hindistan’da Hilafet Hareketi doğmuştur. Hatta bu harekete Ghandi bile destek vermek zorunda kalacaktır. 

Hindistan’da hazırlanan bir heyet İngiliz başbakanı Lloyd George ile görüşmek için Sevres Antlaşması öncesi İngiltere’ye gelmişti. İngiliz başbakanının olumsuz tavrı sonrası heyet Fransa ve İtalya devlet adamları ile de bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir.

Güney Asya Müslümanlarının uluslar arası alanda bu girişimleri sürerken milli mücadele boyunca Türk Milletine yaptıkları maddi ve manevi destek de İslam dünyasının iki büyük toplumu arasında ki ebedi dostluğu pekiştirecektir.

 

Kaynak

Hilafet Hareketleri, Prof.Dr.Mim Kemal Öke, TDV yay. Ankara 1991

Saltanat’tan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı, Prof.Dr. Osman Özsoy, TİMAŞ yay. İst.2007

 

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2016, 19:51
banner53
YORUM EKLE

banner39