banner39

Hz. İsa, İsrail Yüksek Mahkemesi'nde dava konusu yapılmış

Hollandalı Mühendis H.A. Robbe Groskamp, Hz. İsa (A.S)’ın tekrar yargılanarak hakkında verilen mahkûmiyet kararının düzeltilmesini ve davanın yeniden görüşülmesini talep etti.

Olaylar 09.06.2014, 00:39 09.06.2014, 01:33
Hz. İsa, İsrail Yüksek Mahkemesi'nde dava konusu yapılmış

Emre Gül/ Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

II.Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu’daki siyasi durum hızla değişti. İngiltere, Birleşmiş Milletlere taşıdığı “Filistin Meselesi”nde alınan bölüşüm kararına dayanarak manda yönetimine son vereceğini açıkladı.  İngiltere’nin Filistin’den çekilmesinden birkaç saat önce David Ben Gurion başkanlığında, 14 Mayıs 1948 Tel-Aviv’de toplanan “Yahudi Milli Konseyi”, İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. Bağımsızlık ilanından 11 dakika sonra Amerika Birleşik Devletleri, bir gün sonra da Sovyetler Birliği, İsrail’i tanıdı. Ertesi gün ise “I.İsrail-Arap Savaşı” başladı.Arap Birliği’ne bağlı Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan kuvvetlerini püskürten İsrail,BM’nin bölüşüm planında öngörülenden çok daha fazla toprağı ele geçirirken, 20 Temmuz 1948 ‘de BM tarafından oluşturulan bir mütareke komisyonu aracılığıyla Kudüs’te Arap ve Yahudi kesimlerini ayıran bir sınır antlaşması imzalandı. Aynı yılın Aralık ayına gelindiğindeBM,Kudüs’ün uluslararası statüde olmasına dair bir karar çıkardı. İsrail Başbakanı Ben Gurion, bunun tatbik edilemeyeceğini söyleyerek Tel-Aviv’in zaten geçici başkent olduğunu ve İsrail Hükümet merkezinin Kudüs’e taşınacağını açıkladı. Kudüs’ü uluslararası statüde kabul eden karara aykırı şekilde İsrail’in, şehri devlet merkezi yaparak yasama, yargı ve yürütme organlarıyla resmi binaları taşımaya başlamasının ardından Kudüs’te kurulan “İsrail Yüksek Mahkemesi”ne bir dava açıldı.

Davanın konusu, geçmişteki benzer girişimlerden dolayı bilindik olsa da Kudüs’te kurulan “İsrail Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvuru olmasından ötürü bir ilkti. Resmi müracaatı, 29 Ocak 1949’da yapan Hollandalı Mühendis H.A. Robbe Groskamp, Hz. İsa (A.S)’ın tekrar yargılanarak hakkında verilen mahkûmiyet kararının düzeltilmesini ve davanın yeniden görüşülmesini talep etti. “Hıristiyan kaynakları ve İncillerde kabul edilen bilgilere göre; Tebliğ faaliyetlerine başlayan Hz. İsa (A.S)’ın verdiği mesajlar ve çağrıları, birçok Yahudi grup ve mezhebinin düşmanlığını celb etti. Ferisiler ve Hirodesiler onu ortadan kaldırmak üzere anlaştılar. On iki havarisini seçen Hz. İsa (A.S), vaazları ve mucizeleri ile tebliğde bulunmaya devam ederken Kudüs’te Başkahinle toplanan din bilginleri, onu kendileri açısından bir tehlike olarak gördükleri için, hileyle tutuklayıp öldürmenin planlarını yaptılar. On iki havariden biri olan Yahuda İskoriyot’un ihanetiyle tutuklanan Hz. İsa (A.S), Başkahin Kayafa başkanlığındaki önemli kâhinler, ileri gelenler ve din bilginlerinden oluşan yetmiş kişilik Yahudi Yüksek Kurulu “Sanhedrin” de sorgulandı.

Onu idam cezasına çarptırmak için bahaneler ve tanık arayan kurul üyeleri, sonunda Başkahinin, “Mesih” olup olmadığı konusundaki sorusuna Hz. İsa (A.S)’ın olumlu yanıt vermesi üzerine ölümü hak ettiğine karar verdiler. Hz. İsa (A.S)’ın insanları kandırdığını, Roma İmparatorluğu’na (Sezar’a) vergi verilmesine engel olduğunu ve kendisinin “Mesih Kral” olduğunu iddia ettiğini ileri süren Yahudiler, dönemin Roma Valisi Pontius Pilatus’tan öldürülmesi için onay istediler. Hz. İsa (A.S)’ı bizzat sorgulayan Roma Valisi Pilatus, suçlama ve iddiaların asılsız olduğunu görerek Başkahinlerin onu kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini anladı. Serbest bırakmak istediyse de kâhinler ve kışkırtıları halkla karşı karşıya gelmeyi göze alamaması, Yahudilerin de ısrarla onun çarmıha gerilmesini istemeleri üzerine çareyi, topu Galile’den olduğunu öğrendiği Hz. İsa (A.S)’ı Roma adına o bölge üzerinde yetkili kılınan Hirodes Antipa’ya atmakta buldu. Hirodes de yeni bir sorgulamanın ardından Hz. İsa’yı iade edince, Roma Valisi Pilatus, Yahudilerin baskısıyla onun, çarmıha gerilerek idam edilme kararını onayladı.”

İşte, talep sahibi Robbe Groskamp, Hz. İsa’yı yargılayan mahkemenin gereken hukuki yetkiye sahip olmadığını ve o tarihte Askeri Vali sıfatıyla orada bulunan Romalı Pilatus’un idam hükmünü tasdik etmekle yetkilerini aştığını iddia etti. Bu iddiasını kanunen itibar edilir belgelerle ispatlamaya hazır olduğunu bildiren Robbe Groskamp, “Tarihin en büyük haksızlığını tekrar incelemenin o dönemki mahkeme “Sanhedrin”in varisi saydığı bugün Kudüs’te kurulan “İsrail Yüksek Mahkemesi” için bir vazife olduğunu, davanın yeniden tahkiki neticesinde görüleceği gibi Hz. İsa (A.S)’ı yargılayan mahkemenin “etki altına kaldığını” ve bir hüküm vermeye yeter kanuni yetkiye asla dayanmadığını öne sürdü. Robbe Groskamp’ın  iddialarını ve bu konudaki argümanlarını içeren “dava dilekçesinin”  dikkatle ele alınarak gözden geçirileceği söylense de hukuk ve ilahiyat otoriteleri, İsrail Mahkemesi’nin davayı reddetme ihtimali olduğunu ifade ettiler. Mahkeme Başkanı Moshe Smoira ise dava dilekçesinin ilginç bir soru olarak karşılandığını belirtti ve davanın ele alınmasının, yeni kurulan İsrail Devleti ve Yüksek Mahkemesi’nin Hz. İsa (A.S)’ı yargılayan Yahudi Yüksek Kurulu “Sanhedrin” in temyiz makamı olup olmadığını ya da dile getirilen hususların dini bir tartışma konusu olarak kalıp kalmayacağını belirleyeceği söylendi.

Olumlu bir netice alınamayan bu gibi teşebbüslerin sonuncusu ise 1Ağustos 2013’te Kenyalı bir Avukat olan Dola Indidis tarafından yapıldı. Lahey’deki “Uluslararası Adalet Divanı”na başvurarak İsrail, İtalya, dönemin Roma İmparatoru Tiberius, Yehuda Kralı Herot ve Romalı Vali Pontius Pilatus’u sorumlu tutan ve yargılama sürecinde haksızlık, önyargı ve suiistimal olduğunu belirten bir dava açtı.

Kaynaklar:

Ömer Faruk Harman, “İsa Maddesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt.22, İstanbul, 2000.

Ahmet Kuyaş (Yay. Yönetmeni), Tarih 2002, İstanbul, 2002.

Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1799-2001), İstanbul, 2008.

İncil-Müjde, İncil’in Çağdaş Türkçe Çevirisi, Zirve Yay. 5. Basım, İstanbul, 2005.

The Straits Times, 2 February 1949, Yeni Sabah Nr: 3538, The Kalgoorlie Miner-Wednesday-9 February 1949, The Republican Courier-31 January 1949.

banner53
Yorumlar (0)
33
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?