banner39

İGMG'den 'Eleştiri ve Müslümanlar' Sempozyumu

Almanya Milli Görüş Teşkilatı İGMG Uluslar arası bir sempozyum düzenleyor.. 28-29 Nisan tarihlerinde Almanya'nın Bielefeld şehrinde yapılacak toplantıda 'Eleştiri ve Uyum Kıskacında Müslümanlar' konusu üzerinde durulacak.

Toplum ve Siyaset 21.04.2012, 14:54 21.04.2012, 16:40
İGMG'den 'Eleştiri ve Müslümanlar' Sempozyumu

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Almanya milli görüş uluslararası bir sempozyum düzenleyerek Müslümanların temel sorunmalrına dikkat çekiyor. Eleştiri ve uyum kıskacında müslümanlar başlığını taşıyan toplantıda başta Almanya ve Türkiye'den olmak üzere çeşitli ülkelerden konuşmacılar katılıyor. Bu yıl 3.sü düzenlenen sempozyumu düzenleyen Celal Tüter'le konuştuk.

Bu yıl sempozyumun kaçıncısı yapılıyor ve İGMG'nin hangi kolu tarafından düzenleniyor?

Üçüncüsü düzenleniyor. Genel Sekreterlik ve Üniversiteliler Başkanlığı tarafından organize ediliyor. Aşağıdaki başlıklarda sempozyumlar organize edildi.
1- Kargaşanın Kavramları – Kavramların Kargaşası
2- Değişim Sürecinde Anlam Kaymaları - Eski ve Yeni Kimlikler
3- Eleştiri ve Uyum Kıskacında Müslümanlar

Uluslararası sempozyumların amacı nedir, niçin yapılıyor?

Sivil Toplum Kuruluşları toplumun karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimalinin oldukları konulara duyarsız kalması pek sağlıklı bir davranış olmasa gerek. Bu bilinçten hareketle ilk sempozyumda ele aldığımız konu kavramlarla ilgili karşılaşılan kargaşa idi. Yani içinde yaşadığımız toplumda en fazla zorlandığımız meselelerden biri de kavramlarla ilgili karşılaşmamız, zira kavramların düşünce dünyası ve kimlik inşaası için ne kadar önemli olduğunu entelektüel bir perspektifden ele almaya çalıştık. İkincisinde ise kimlik kavramının yaygın kullanımına sadece eleştirel bir yaklaşım getirmekle kalmayarak aynı zamanda kimliğin normatif ve siyasi boyutlarına dikkat çekmeyi gaye edinmiştik. Diğer bir husus da, Avrupa’daki Müslümanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları söz konusu teorik meselerle ilişkilendirerek, ‘‘ben’’ ve ‘‘öteki’’ algılarının oluşum süreçlerini ve nasıl bir değişim ve hatta kayboluşa uğradıklarını anlamaya çalıştık.

Bu yılki öngörülen kapsamı hangi boyutlarda gerçekleşecek?

Toplumsal eleştirinin temelini neler oluşturabilir, nereye kadar uyum, sınırı nedir? İnançlarımız ne kadar hem eleştiriyi hemde uyumu barındırmaktadır. Fakat bununla birlikte inançların, içinde bulundukları ortama uyum sağlayabildiklerini de göz ardı etmememiz gerekmektedir. Nitekim tarih; siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara adapte olan ve hattâ onları meşrulaştıran din örnekleriyle doludur. Bu durumlarda, başlangıçta sergilenen isyankâr tutumun zamanla ortodoksiye, uyumsallığa ve muhafazakârlığa dönüştüğünü görmekteyiz.
Sempozyumun ana gayesi, eleştiri ve uyum arasındaki bu gerginliğin nitelikleri üzerinde düşünüp konuyu tartışmaya açmaktır. Bu doğrultuda yapılacak olan teorik ve tarihsel analizler ise daha sonra, Avrupa’da yaşamakta olan Müslümanların gündelik gerçeklikleri ile ilintilendirilecektir. Amaç son kertede, bu gerçekliğin birtakım (eleştirel) tutumları nasıl ve niçin ortaya çıkardığını, dönüştürdüğünü ve hattâ engellediğini anlamaya çalışmak olacaktır.
Sempozyum konusu ve ele alınış biçimi incelendiğinde görülecektir ki, bizzat bu çalışmanın kendisi, gerek önerdiği konu gerekse ele alış biçimiyle sorunun dışında değil, son oturum başlığında da görüleceği gibi aksine tam da ortasında yer almaktadır.
Sempozyumda ele alınacak konular ve konuşmacılar şu şekilde;

Giriş Konuşması Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

1. Oturum: Eleştiri Nedir? Bir Kavramın Tarihi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. S. Bruckstein Çoruh
Bir Felsefi Kavram Olarak Eleştiri; Aydınlanma’dan Günümüze Prof. Dr. Anton Leist, Universität Zürich (İsviçre)
İslam Düşüncesinde Eleştiri Prof. Dr. Mehmed Said Hatipoğlu (Türkiye)
2. Oturum: İslam ve Siyasallık – Geçmişten Günümüze
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Özsoy
İslam Siyaset Tarihinde Ulemanın Rolü Ass. Prof. Dr. Hayrettin Yücesoy, Washington University in St. Louis (ABD)
Çağdaş İslami Hareketlerin Güç ile olan İlişkileri Dr. Alev Erkilet (Türkiye)
3. Oturum: Moderniteyle Uzlaşmak mı? Çağdaş Müslüman Kültürler
Oturum Başkanı: Dr. Alev Erkilet
Müslüman Dindarlığın Modern Formları Ass. Prof. Ali Zaidi, Wilfried Laurier University (Kanada)
Dinin Moderniteye Meydan Okuyuşu – İslami Bir Vecibe Olarak Modern Kültüre Karşı Koymak Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)
4. Oturum: Kendi Vatandaşını Üreten Devlet – Din Örneği
Oturum Başkanı: Dr. Riem Spielhaus
Türkiye’de Alevilik Assoc. Prof. Markus Dressler, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkiye)
Avrupa’nın Kozmopolit Yahudilik Gelenekleri Prof. Dr. A.S. Bruckstein Çoruh, ha’atelier – Platform for Philosophy & Art (Almanya)
5. Oturum: Tavizsiz mi, konformist mi? Avrupa’nın Müslümanları (Panel)
Moderatör: Eren Güvercin, Yazar / Serbest Gazeteci
Oğuz Üçüncü, IGMG Genel Sekreteri
Dr. phil. habil. Eberhard Straub, Tarihçi / Gazeteci
Aiman A. Mazyek, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Ömer Özsoy, Goethe-Universität Frankfurt am Main (Almanya)

Toplantıya herkes katılabilir mi?

Tartışılmak istenen konulara ilgi duyan herkes katılabilir ancak kayıt gereklidir. Zira sınırlı yerimiz mevcuttur.

Yorumlar (1)
MuratHan 11 yıl önce
Muslumanlar "Dusunmek" icin zaman ve enerjilerinin bir bolumunu kullanmaya basladilar, suphesiz bu calisma ufuklara acilan bir kapidir.
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?