banner15

Atalay'dan deprem stratejisi

Başbakan yardımcısı Atalay, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlediği basın toplantısıyla ''Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023'ü açıkladı

Atalay'dan deprem stratejisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023 belgesiyle depremlerin neden olabileceği fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel zarar ve kayıpları önlemenin veya etkilerini azaltmanın ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmanın ana hedef olduğunu belirtti. 

Atalay, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlediği basın toplantısıyla ''Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023 (UDSEP-2023)''nı açıkladı. 

Atalay, konuşmasına, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırı sonucu 7 askerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü belirterek başladı. 

Marmara Depremi'nin 12. yılı dolayısıyla depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Atalay, Türkiye'nin yapısı gereği büyük can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Ülke toprakların büyük bölümünün deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Atalay, 1950'den bu yana yaklaşık 32 bin kişinin depremlerde yaşamını yitirdiğini söyledi. 

Atalay, Marmara Depremi'nin ardından toplumun deprem konusuna daha da önem vermeye başladığını ifade etti. Depremin olduğu dönemden bu güne devletin afete bakışında da önemli değişikliklerin meydana geldiğinin altını çizen Atalay, vatandaşlarda da afet bilincinin oluşmaya başladığını söyledi. ''17 Ağustos depremi, insanımızı, 'deprem olursa ne yapmamız gerekir'den çok 'deprem olmadan ne yapmalı' bilincinin oluşumuna katkı sağlayan çok da acı bir tecrübemiz olmuştur'' diyen Atalay, afetlere karşı kamu yönetiminde de önemli değişikliklerin olduğunu kaydetti. 

Başbakan Yardımcısı Atalay, şöyle konuştu: 

''O günkü kamu kurumlarımızın yetersizliği, devletin fonksiyonlarının deprem sonrasında dağınıklığı, geç ulaşılması gibi birçok konu o günden bu güne değerlendirilmiş ve kamu yönetimimizde bu konuların daha önce yürütülmesi için koordinasyonlar oluşturuldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da çalışmaların bir ürünüdür. İçişleri Bakanlığındaki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığındaki Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık'taki Acil Durum Yönetimi arasında gerekli koordinasyon sağlanmıştır. İllerde de valilerin emrinde Afet Acil İl Müdürlükleri vardır. Geçen yıllarda hem hazırlık olarak hem de afet sonrası müdahale alanında Türkiye çok başarılı sınavlar vermiştir, başarılı örnekler yaşamıştır. AFAD, afet yönetiminin tüm aktörleriyle bir arada. Zarar azaltma çalışmalarına öncelik vererek, kurumsal kapasitesini güçlendirerek, başarıyla hizmet vermeye başlamıştır.'' 

Atalay, 8 Mart'ta Elazığ'da yaşanan depremin yaralarının en kısa zamanda sarıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının dünyaya örnek olacak kısalıkta yapılarak, enkaz kaldırma çalışmalarının bitirildiğini söyledi. 

Simav'da 19 Mayıs'ta meydana gelen deprem felaketine de kısa sürede müdahale edildiğini belirten Atalay, ''Depremden zarar görenler, inşallah kış gelmeden yeni konutlarına kavuşacaktır'' dedi. 

''Uluslararası afetlerde de Türkiye en çabuk ulaşan, en etkili yardım ulaştıran ülkelerden birisidir'' diyen Beşir Atalay, bu konuda 10 sene içinde önemli başarıların kazanıldığını dile getirdi. Bu başarının kazanılmasında finans kaynağı bulma, koordinasyon eksikliği ve bürokratik sıkıntıların ortadan kaldırılmasının etkili olduğunu anlatan Atalay, AFAD'ın sadece deprem değil, bütün doğal afetlere yönelik politika oluşturmakla görevli olduğunu kaydetti. 

AFAD'ın sadece güne müdahale etmediğini, geleceğe yönelik planlar da yaptığını belirten Atalay, UDSEP-2023'ün söz konusu çalışmalardan biri olduğunu belirtti. UDSEP-2023 belgesini, ''uygulanmasıyla birlikte Türkiye'ye deprem sorununa ciddi katkılar verecek önemli bir kılavuz'' olarak nitelendiren Atalay, Marmara Depremi'nin ardından ülke genelinde depreme yönelik birçok çalışma yapıldığını, çeşitli raporlar hazırlandığını anımsattı. Söz konusu belgenin hazırlanmasında eski çalışmalardan da sonuna kadar faydalanıldığının altını çizen Atalay, belgenin sadece bir yıllık çalışma değil, bugüne kadar depreme yönelik tüm çalışmaların sonucu olduğunu söyledi. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2004 yılında yaptığı deprem şurasının, AFAD'ın kurulmasının ve 2010-2011 yıllarında TBMM'de grubu bulunan partilerin katılımıyla yapılan ve deprem yönetiminde alınması gereken önlemlere yönelik komisyon çalışmasının UDSEP-2023'e önemli katkılar sağladığını belirten Atalay, yapılan tüm çalışmaların sonucunda Türkiye'de doğal afetlere yönelik yol haritasının olmadığı sonucuna varıldığını ifade etti. Atalay, UDSEP-2023 belgesinin söz konusu eksikliği ortadan kaldıracağını belirtti. 

Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı 2023 belgesinin yarın Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe gireceğini aktaran Atalay, belgenin kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsadığını kaydetti. Atalay, belgenin çok faydalı ve katılımcı bir yapıdan faydalanılarak hazırlandığını söyledi. 

Belgenin AFAD bünyesindeki Deprem Danışma Kurulu üyeleri ve 72 akademisyen, uzman ve sivil toplum temsilcisi tarafından hazırlandığını dile getiren Atalay, bununla ilgili 8 alt komisyon oluşturulduğunu kaydetti. Atalay, komisyonları deprem bilgi alt yapısına yönelik araştırmalar ve çalışma komisyonu, deprem tehlike ve analizleri çalışması komisyonu, deprem sakınım planları çalışma komisyonu, güvenli yerleşme ve yapılaşma çalışma komisyonu, eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi çalışma komisyonu, tarih ve kültür mirasının depremde korunması çalışma komisyonu, mevzuat geliştirme ve finansal düzenlemeler çalışma komisyonu ve kriz yönetimi çalışma komisyonu olarak sıraladı. 

Komisyonların çalışmalarının Deprem Danışma Kurulunca koordine edildiğini dile getiren Atalay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin görüşlerinin alındığını belirtti. 

Belgenin, doğal afetlere yönelik sözü ve görüşleri olan herkesin düşünceleri değerlendirilerek hazırlandığını ifade eden Atalay, şöyle konuştu: 

''Deprem riskini azaltmada, depremle baş edebilmede hazırlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturulması, geliştirilmesi, bu amaca yönelik kurumsal altyapının oluşturulması ve konuyla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesi amacıyla ilk kez hazırlanan UDSEP-2023'ün ana amacı depremlerin neden olabileceği fiziksel , ekonomik, sosyal, çevresel zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır. Strateji belgesi 3 ana eksen, 7 hedef, 29 strateji, 87 eylemden oluşmakta olup; 13 sorumlu kuruluş strateji belgesinde tanımlanmıştır. Burada ne yapılacak, ne zaman yapılacak, hangi kuruluş yapacak, deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrasında, burada eylem haline getirilmiştir. Aynı zamanda UDSEP-2023 belgemizde sorumlu kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşların da tanımlamaları yapılmıştır. Plandaki dönemlere göre 2012-2013'te yapılacaklar kısa vadede, 2012-2017'de yapılacaklar orta vadede ve 2012-2023'te yapılacaklar uzun vade olarak belirlenmiştir.'' 

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2011, 13:59
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35