banner15

Bir darbe kurumu; YÖK 35 yaşında

12 Eylül darbesinden sonra ihdas edilen kurumların başında gelen YÖK, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş halinde...

Bir darbe kurumu; YÖK 35 yaşında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası kurulan Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanarak, 6 Kasım 1981'de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kurulmuştu.

Kurul’un işleyişi ve kuruluşu Anayasa’nın 131’inci maddesiyle düzenleniyor. İlgili madde şu şekilde:

“Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.

Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.”

Söz konusu kanun 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'dur. Bu kanuna göre Yükseköğretim, akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanmıyor. Kanunla Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları YÖK çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştı. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa’nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmişti.

YÖK, kuruluşundan bugüne kadar sık sık 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olduğu gerekçesiyle ve üniversiteler üzerindeki yetki ile denetimi nedeniyle eleştirildi.

Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumlarını çatısı altında toplayan YÖK, bugün itibarıyla 109 devlet, 76 vakıf olmak üzere 185 üniversite, 8 meslek yüksek okulu ile yaklaşık 6 milyon öğrenci ve yaklaşık 150 bin öğretim elemanıyla oldukça geniş bir kesim için çalışmalar yürütüyor.

YÖK'e bugüne kadar sırasıyla Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Kemal Gürüz, Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya başkanlık etti. Kurula halen, geçen yıl 6 Kasım'da vekaleten, 11 Kasım'da ise asaleten atanan Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlık yapıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç bugün itibarıyla da görev süresinin birinci yılını tamamlıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2015, 14:18
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35