Hıfzı Topuz 63 yıl önce İhvan liderine ne sordu?

Gazeteci Yazar Hıfzı Topuz, 1952'de İhvan lideri Hüdeybi ile bir röportaj yapmıştı. Akşam'da yayınlanan söyleşinin spotuna “Türkiye’de kara kuvvete karşı koyacak bir Atatürk nesli vardır, bu topraklarda size iş yoktur” yazılmıştı

Hıfzı Topuz 63 yıl önce İhvan liderine ne sordu?

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Akşam Gazetesi 5 Mayıs 1952'de dönemin İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) lideri Hasan İsmâil el Hüdeybi ile bir röportaj gerçekleştirmişti. Gazeteci - Yazar Hıfzı Topuz tarafından yapılan röportajın spotunda İhvan'dan "En büyük irtica teşekkülü" diye bahsedilmesi dikkat çekiyor.

Söz konusu röportaj, günümüzdeki saldırgan ve peşin hükümlü gazeteciliğin o dönemde de yapıldığını gösteriyor. Hıfzı Topuz, 26 Ocak olaylarında İhvan’ın tertip edip etmediğine dair sorusu üzerine Hüdeybi, bunların İngiliz iftirası olduğunu, olaylarla ilgili sadece iki İhvan mensubunun gözaltına alındığını ve beraat ettiğini söylerken Hıfzı Topuz bunu “İhvan 26 Ocak olaylarını o derece mükemmel tanzim etmiştir ki teşkilatın ileri gelenlerinden hiç biri bugün sanık mevkiinde bulunmamaktadır” diyerek yorumluyor.

İhvan’dan ayrıca “kara kuvvet” diye söz eden Hıfzı Topuz, “Türkiye’de kara kuvvete karşı koyacak bir Atatürk nesli vardır, bu topraklarda size iş yoktur” diyor.

Türk medyasında bir İhvan lideri ile yapılmış belki de ilk röportaj olan söyleşiyi dizgiden kaynaklı imla ve kelime yanlışlarını düzelterek Dünya Bülteni okurlarının dikkatine sunuyoruz:

Mısır'dan dönen arkadaşımız Hıfzı Topuz, Ortadoğu'nun en büyük irtica teşekkülü olan 'Müslüman Kardeşler' Teşkilatı başkanı Hüdeybi ile de görüşmüştür. Hüdeybi, bu teşekkülün nasıl kurulduğunu, gayesini, Kahire'deki 26 Ocak hadiselerinin sebeplerini anlattıktan sonra Türkiye'de heykellere yapılan tecavüzlerle Arapça ezan, imam ve hatip mektepleri açılması gibi son zamanların olayları hakkında kara kuvvetin görüşlerini ifade etmiştir. Arkadaşımızın ibretle okunmak gereken bu yazısını 5'inci sahifemizde bulabilirsiniz.

Mısır'ın geri çevrelerinde bütün yabancılara akrşı gösterilen şiddetli antipati havası içinde Hüdeybi ile temas imkanını bulmak bir hayli güç olacaktı. Fakat oradaki bir dostumun tavassutu ile binbir müşkilattan sonra kendisinden bir randevu temin edebildim. Geçen sene temyiz azalığından istifa ederek İhvan-ı Müslimin'in başkanlığına seçilen Hüdeybi, beni Kahire'deki evinde kabul etti. Kendisine ilk olarak şu suali sordum:

- Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Ortadoğu'nun en büyük irtica teşekkülü olduğu söyleniyor. Bu husustaki fikriniz nedir?

Hüdeybi'nin irtica kelimesinden fazla hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Bu sualim üzerine yüzünde sun'i bir tebessüm belirdikten sonra anlatmaya başladı:

- "Bu suali ilk olarak sizden duymuyorum. Şimdiye kadar pek çok defalar bu sualle karşılaştım. Cevap vereyim: Biz Kur'an'ın bütün cemiyette hakim olmasını istiyorsak bu irtica mıdır? 14 asırdan beri dünyanın inkişafında Kur'an'a muhalif bir terakki gösterebilir misiniz? Aile münasebetlerine bugünkü uygunsuzluğu vermek mi terakkidir? İçki içip sarhoş olmak mı terakkidir? Kur'an'da bütün meselelerin cevaplarını bulabilirsiniz. Bütün sosyal davalar Kur'anla halledilir.

Bugün Müslümanlığa fazla rağbet edilmiyorsa kabahat bizimdir. Biz bir kere Kur'an'ı yegane devlet ve cemiyet nizamı olarak kabul edersek her şey düzelecek ve bizi takdir eden diğer insanlar da kitleler halinde Müslüman olacaklardır."

Hıfzı Topuz, Hüdeybi'nin cevabını beğenmemiş olacak ki burada raya giriyor: İşte 14 asırdır tahakkuk etmemiş bir rüya. Müslümanlığın en kuvvetli devirlerinde bile bu rüya tahakkuk edemedi. Bunu şimdi Müslüman kardeşler mi gerçekleştirecek? Hem de bütün müsbet ilimlerin 14 asırdır kaydettikleri gelişmelerin hepsini bir anda yıkıp yerine Kur'an'ı yegane devlet ve cemiyet nizamı olarak hakim kılmak şartıyla.

Hüdeybi'ye bundan sonra teşkilatın çalışma programını soruyorum. Şöyle diyor:

- "Programımız Kur'an'dır. bundan başka bir programımız yoktur."

- Müslüman Kardeşler Teşkilatı ne zaman kurulmuştur? Kaç azanız var?

"İhvan-ı Müslimin, 1928'de 5 kişi tarafından kurulmuştur. Bütün Mısır'da bir milyondan fazla kayıtlı azamız mevcuttur. Eski hükümetlerin bütün mallarımıza el koyarak bizimle yaptığı mücadeleye rağmen teşkilatımız bütün kuvvetini muhafaza etmektedir."

- Müslüman Kardeşler Teşkilatı isyasi bir parti midir, yoksa dini bir teşekkül mü?

- "Bu suali sormakla İslamiyeti iyi bilmediğiniz anlaşılıyor. İslamiyet’te siyasi veya gayrı siyasi diye ayrı şeyler yoktur. Bütün Kur'an siyasidir. Tabiidir ki biz de siyasi olacağız. Fakat biz bir parti değiliz. Biz bir hareketiz. Cemiyet davalarının Kur'an'la hallini isteyen bir halk hareketi."

- Seçimlere girecek misiniz?

- "Hayır, biz mücadelemizi seçimlere girmeden yaparız."

- 26 Ocak hadiselerini sizin tanzim ve idare ettiğiniz ileri sürülüyor? Bu husustaki fikriniz nedir?

- "Bunlar İngiliz palavralarıdır. Bizim 26 Ocak hadiseleri ile hiç bir alakamızın olmamasının en büyük delili şimdiye kadar bu hadiselerle ilgili olarak sadece iki azamızın tevkif edilmiş olmasıdır. Bunların da her ikisi beraat etmiştir.”

Röportajın yayınlandığı gün Akşam Gazetesi'nni manşeti

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2015, 13:39
banner53
YORUM EKLE

banner39