banner39

16.06.2011, 03:01

Türkiye'de sivil İslam

Türkiye'de Avrupai giyimli bir genç kızı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerin oylarının yarısını elde ederek seçimleri kazanması karşısında sevincini bu derecede ortaya koymaya sevk eden nedir?Çok sayıda modern genci İslamcıların Türkiye'de parlamento sandalyelerinin çoğunluğunu arka arkaya üçüncü kez kazanmasından dolayı mutluluklarını ifade ederek cadde ve meydanlarda halay halkaları oluşturmaya iten etken nedir?

Bu durum, güçlü bir hükümet kurma, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlara uygun çözümler bulabilen, tekelleşme, hegemonya kurma, toplumun ve devletin iradesini kısıtlayıcı yanılgılarından uzakta sürekli gerçekçi ortaklar arama hazırlığı içinde olan güçlü bir partinin varlığı sebebiyle derin bir rahatlamadır.

Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sadece on yıl zarfında yaptıkları mecazi anlamda değil, pratik anlamda siyasi ve ekonomik mucize olarak nitelenmeyi hak ediyor. Türk halkının bu partiye gösterdiği artan güvenin kitapların ve gazetelerin sayfalarında değil, toprak üzerinde somut pratik haklı gerekçeleri var. Zira Türkiye, 2000 yılında tamamen iflasın eşiğindeydi. Siyasi kaosa, mali yolsuzluklara, azınlık savaşlarına, şiddet ve patlama eylemlerine batmıştı. Nezih medyaya ihtiyaç duyuyor, askerî kurumun kamusal hayata müdahalesini ve uluslararası ağırlığın yokluğunu yaşıyordu. Bu ülke sadece bir on yıllık süre zarfında AK Parti yönetiminde, içeride, bölgede ve uluslararası alanda birçok masayı tersyüz etti. Dünyada 17'nci büyük ekonomi, Ortadoğu bölgesinde baş aktör ve en istikrarlı devlet oldu. Kendi vatandaşlarına gerçekçi siyasi bir hayat sağladı. Şeffaf ve nezih medyayı başlattı, devlet kurumlarının anayasa doğrultusunda gerçek rollerini yeniden tanımladı.

AK Parti acı deneyimlerle başarıların birbirine geçtiği uzun yürüyüş sırasında biriken kurallar ve planlar doğrultusunda Türk halkının çoğunluğunun yetkilendirmesiyle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm operasyonuna önderlik etmeseydi, Türkiye'de sadece 10 yıl önce bin bir gece hayalleri diye bakılan bütün bu kazanımlar gerçekleşmezdi. Bu kural ve planların en belirginleri partinin esnekliğinde, Türk toplumunun farklı oluşumlarına ideolojik teorisyenlerin diliyle değil, çağın diliyle muamele etme gücünde, toplumun oluşumlarını toplayan öncelikleri belirleme kapasitesinde, enerjisini ve gücünü ayrıntılara ve ikinci sıradaki kavgalarla tüketmemesinde, başarı ve kazanımlarının toplanmasına Türk toplumunun bütün oluşumlarını katmasında, anayasayı, rejimi ve genel özgürlükleri koruma gücünde kendini gösteriyor.

Geçen beş yıl zarfında iktidardaki ve muhalefetteki birçok Arap partisi, Türk deneyiminden ilham alabilir ve Arap siyasi hayatının kitabında yeni bir sayfa yazabilirdi. Fakat bir yandan iktidardaki Arap partilerinin tekelleşme, hegemonya kurma, toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bütün mukadderatını elinde tutma ısrarı, diğer yandan muhalif Arap partilerin gönülsüzlüğü ve kaçınmaları büyük halkçı devrimlerin kapısını açtı. Bu kapı belirli olmayan bir süreye kadar açık kalacaktır. Hal böyleyken şık, profesyonel, gerçekçi ve pratikçi Türk İslamcılar içeride ve dışarıdaki rakiplerinin çağın mantığını anlama ve kuşatma kapasitelerinin boyutuna dair taşıdıkları bütün endişeleri bertaraf etmekte başarılı oldular. Biriktirdikleri yüksek doğruluk sayesinde içerideki klasik rakipleri olan orduyu kendi yanlarına çektiler. Bağlı oldukları yüksek ilkeselliğin sayesinde dışarıda klasik rakipleri olan ABD'nin saygınlığını kazandılar. Ürdün gazetesi El Düstur 14 Haziran 2011

 

Kaynak: Zaman

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?