banner39

Filibe'de Osmanlı izleri

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Filibe ile ilgili detaylı bilgiler vererek; şehrin 9 adet kayalık tepe üzerine ve dereler arasına kurulduğunu, şehirde 53 cami, 70 mektep,birkaç medrese, 7 darül-kurra, 11 tekke, 8 hamam, 9 han ve 880 dükkan bulunduğunu yazar.

Zaman-Mekân 06.05.2014, 01:08 19.03.2018, 19:49
Filibe'de Osmanlı izleri

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

Büyük İskender’in babası II.Filip’in adından gelen Filibe, 1390’da Murat Hüdavendigar döneminde Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına dahil oldu. 15. yüzyılın ilk yarısında, Anadolu'dan getirilen Türk aileleri kente yerleştirildi. İskan ile birlikte şehir nüfusu dengelendi. Sonrasında Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi olarak belirlenen Filibe’de çok sayıda eser inşa edildi. İnşa edilen camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar ve çeşmeler ile yüzyıllar içinde bir Türk şehri haline geldi.

Evliya Çelebi  Seyahatnamesi'nde Filibe ile ilgili detaylı bilgiler vererek; şehrin 9 adet  kayalık tepe üzerine ve dereler arasına kurulduğunu, şehirde 53 cami, 70 mektep,birkaç medrese, 7 darül-kurra, 11 tekke, 8 hamam, 9 han ve 880 dükkan bulunduğunu,  Filibe nüfusu arasında temayüz etmiş birçok âlim, şeyh, imam, fakih ve şair olduğunu, tarikatlardan Halvetiyye, Celvetiyye, Kādiriyye ve Gülşeniyye mensuplarının bulunduğunu yazar.  9 tepenin isimlerini ise Osmanlılar şöyle koymuşlardı: Canlı Tepe, Boz Tepe, Cambaz Tepesi, Saray Tepesi, Nöbet Tepesi, Saat Tepesi, Pınarcık Tepesi, Gözcü Tepesi, Valeli Tepesi. 

Evliya Çelebinin ifadesiyle "tüccar oğlu tüccarlar" şehri olan Filibe’de 18.yüzyıla gelindiğinde 40-50.000 civarında bir nüfus bulunmaktaydı ve şehir canlı bir ticaret merkeziydi. Bunun yaklaşık 10.000’i Türk’tü. Bulgarların sayısı da Türkler kadardı. Geri kalan nüfus Rumlaşmış Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler, Katolikler ve Yahudilerden oluşmaktaydı.

İmaret (Şahabettin Paşa) Camii 1442 de II.Murad döneminde Lala Şahin Paşa’nın oğlu Şahabettin Paşa Tarafından yaptırılan camiye, Sultan II.Beyazid döneminde imarethane eklenmiştir. Bugün Yalnızca Cami ve Şahabettin Paşanın Türbesi varlığını sürdürmektedir. 

Yaklaşık 500 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan şehirde inşa edilen eserlerin birçoğu ne yazık ki günümüze ulaşamadı. Osmanlı devletinin 1878’den itibaren kontrolü kaybettiği Filibe’deki Osmanlı eserleri zaman içerisinde Bulgar yönetimi tarafından tahrip edildi ve yıktırıldı.

1812 de Sultan II.Murad Döneminde yapılmış olan Doğu Avrupanın en eski saat kulelerinden

Muhammed Dzinguiz’in hazırladığı bir listeye göre 1908’de Filibe’de şu cami ve mescidler bulunuyordu: Muradiye veya Câmi-i Kebîr (Cuma Camii), Seyyid Mahmud Camii, Musalla Camii, Taşköprü Camii, Ambar Gazi Camii, Tepe Camii, İne Hoca Camii, Saraçhane Camii, Çelebi Cadı Camii, Yeşiloğlu Camii, Çukur Cami, Buruc Baba Camii, Süpürge Baba Camii, İmaret Camii, Hacı Ömer Camii, Hacı Hasan Camii, Zincirli Cami, Bey Camii, Moluphâne Camii, Alaca Cami, Kirpici Mahalle Camii, Gül Mahalle Mescidi, Hoşkadem Mescidi, Kumrulu Mescid.

Mevlevihane

Bunlardan günümüze kadar ulaşan birkaç eserden biri olan tüm görkemiyle ayakta duran eser ise Osmanlı padişahı 1. Murat Hüdâvendigâr zamanında inşa edilen Ulu Camii. Şehrin merkezinde bulunan, içerisinde han, hamam ve bedestenin bulunduğu bir külliye olarak inşa edilen ve Muradiye, Hüdavendigar ve Ulu isimleriyle de anılan Cuma camii Balkanlardaki en önemli Osmanlı eserlerinden biri.

Cuma Camii- (Muradiye Camii )

Şahabettin Paşa Türbesi

Sarı Okul

Çifte Hamam

 

 

Yorumlar (1)
KUZEYLİ 8 yıl önce
O yazıda hata var Rumeli'e Anadoludan çok az göç olmuş, zaten orada Türki gruplar vardı, Atilanın küçük oğlu Dobrucaya yerleşti4-5 yüzıl, 6-8 yüzıl Avarlar Panonya- Japon denizi,7 yüzıl Bizans paralı asker olarak Kuman-Kıpçak 150 000 kişi Vardar ovasına yerleştirmiş,Peçenek-Bulgar-Gagauz hep buradaydılar, benim kendi soyum Kırım Tatarı.Osmanlı bu topraklardan aldı desteklen kuruldu, Anadolu 150-170 sene sonra geçti Osmanlıya, Akıncılar ve yeniçeri kimdi zorla Hristyan olmuş ama dilini vermemiş..
28
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?