İstanbul'un İlk Belediye Başkanı

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Hızır Bey'e önemli bir görev tevdi etti.

İstanbul'un İlk Belediye Başkanı

 

Raif Hatipoğlu-Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Tarihi kaynakları incelediğimizde Hızır Bey'in kesin olmamakla beraber 1407 yılında Sivrihisar'da doğduğu tahmin edilmektedir. Çalışkanlığı ve kıvrak zekasıyla dikkatleri çeken Hızır Bey, hocası Molla Yegan tarafından çok sevilmiş ve kızını ona vermiştir. Sultan Murad tarafından Sivrihisar Medresesine müderris olarak tayin edilen Hızır Bey, Fatih döneminin ünlü alimlerine de hocalık yapmıştır.

Bursa'da Bayezid Medresesinde de görev yapan Hızır Bey, ğrenci yetiştirdi. Mevlânâ Muslihüddîn Kastalânî, Mevlânâ AliArabî, Hocazâde ve Hayâlî Ahmed Efendi gibi meşhûr âlimler ondan ilim ve feyz alarak yetişti. Sonra onlar da pekçok öğrenci yetiştirmiş ve eserler vermişlerdir.

Öte yandan Osmanlı pâdişâhı Sultan Mehmed, uzun zamandır yaptığı hazırlıkları tamamlayarak İstanbul'u kuşatmış ve günlerce süren muhâsara sonunda 29 Mayıs 1453'te Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olarak şehri fethetmişti. Fetihten bir gün sonra Pâdişâhın Otağ-ı Hümâyûnunda bütün ileri gelen ümerâ ve ulemâ toplanmışlardı. Fâtih Sultan Mehmed fetihle ilgili son bilgileri alıp gerekli emir ve fermanları verdikten sonra, Hızır Çelebi'ye dönerek; "İstanbul kâdısına hüküm odur ki..." dedi. Bu fermanla Fâtih, Hızır Beyi, İmparatorluğun en önemli vazîfelerinden birine tâyin ediyor ve ona olan güvenini en üst derecede gösteriyordu.

Hızır Beyin, Fatih tarafından değer görmesi ve iltifata mazhar olması ile ilgili bir rivayet nakledilmektedir. Rivayete göre; Acem ülkesinden gelip Osmanlı topraklarına geçen bir âlimin ilmî tartışmalarda Türk âlimlerini aciz bırakarak susturduğu nakledilmektedir. İlmî meclislerde âlimleri susturan yabancının karşısına çıkacak ve onu susturacak bir Osmanlı âlimi dört gözle beklenmekteydir. Bu arayış sürerken ilmi meclise sipahi kılığı ile giren Hızır Bey, rakip çıkmayınca istihzaya başlayan ve alaycı tavır takınan yabancının yanına gitti. Onu ilmî müzakere ve tartışma sonunda susturdu. Bu teşebbüsüyle Sultan Fatih'in büyük teveccühüne mazhar oldu.

1458 yılına kadar İstanbul kadılığı yapan, bir çok talebe yetiştiren, adaleti en güzel şekilde icra ettiren Hızır Bey bu tarihte vefat etti. Güzel ahlâkı, takva sahibi örnek bir insan olarak hayatını tamamladı. Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde önemli bir birikime sahipti. Aynı zamanda şairdi. Ünlü eseri Kaside-i Nuniyye'yi manzum olarak ele aldı. Bunun dışında da bazı eserleri kaleme aldı. Ancak, yazdıklarından sadece bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Memuriyeti sırasında bugünkü Kadıköy bölgesi kendisine geçimi için tahsis edilmiştir. Bu yüzden buranın adı Kadı Köyü ve zamanla Kadıköy olmuştur.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2010, 12:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER