banner39

Kapatılmayan bir tekke: Özbekler Tekkesi

İstanbul'un işgalinin ardından Milli Mücadele yanlısı sivil ve asker bir çok memur İstanbul’u terk etmeye Anadolu’ya geçmeye başladı. İstanbul'dan Anadolu'ya geçişteki ilk durak Üsküdar’da bulunan Özbekler Tekkesi’ydi.

Zaman-Mekân 22.01.2019, 15:47 22.01.2019, 16:19
Kapatılmayan bir tekke: Özbekler Tekkesi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

1752-1753 yılında Maraş valisi Abdullah Paşa tarafından kurulmuş olan Özbekler Tekkesi Nakşibendi tarikatına vakfedilmiş Üsküdar sırtlarında bulunan bir tekkedir. Bu tekkeyi diğer birçok tekkeden ayıran özelliği ise  Kurtuluş Savaşı sürecindeki faaliyetleridir. 

Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşından yenik ayrılmasının ardından başkent İstanbul ve Anadolu’nun  birçok yeri işgal altına girmişti. Bunun üzerine Anadolu’da büyük bir direniş hareketi başlamıştı. Bu direniş hareketinin tesiriyle üllkede seçimler yapılmış ve seçimlerin sonucunda İstanbul’da  Mebusan Meclisi toplanmıştı. Ancak toplanan meclisin Misak-ı Milli kararlarını alması üzerine İngilizler kuvvetleri Meclisi Mebusan’ı bastılar, yakaladıkları milletvekillerini tutukladılar ve Malta adasına sürgüne gönderdiler. Böylece İstanbul resmen (hukuken)  işgal edildi. Bu durum İstanbul’un artık düştüğünü gösteriyordu. Aynı zamanda mücadelenin Anadolu’da devam ettirilmesi gerektiğini de göstermekteydi. 

Anadolu'ya geçişte ilk durak

İşgalin ardından Milli Mücadele yanlısı sivil ve asker bir çok memur İstanbul’u terk etmeye Anadolu’ya geçmeye başladı. Ancak işgal kuvvetlerinin kontrolündeki İstanbul’dan kaçmak, Anadolu’ya ulaşmak zordu ve sadece gizli yollarla yapılabilmekteydi. İstanbul’dan Anadolu’ya geçiş Karakol Cemiyeti adındaki gizli bir cemiyetin yürüttüğü faaliyetler ile sınırlı bir şekilde yapılabilmekteydi. Karakol Cemiyetinin oluşturduğu güzergah İstanbul-İzmit-Geyve-Adapazarı yoluydu ve bu yolun ilk durağı Üsküdar’da bulunan Özbekler Tekkesi’ydi. 

Özbekler Tekkesi vasıtası ile Anadolu'ya geçenler

Üsküdar’a geçen vatanperverler öncelikle Özbekler Tekkesine gelir ve burada misafir olarak kalırlardı.Yine burada yapılan planlama ve sevk ile Ankara’ya olan yolculuklarına devam ederlerdi.  Harbiye Nazırı Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan ve Halide Edib Adıvar, Mehmed Akif Ersoy, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), eski meclis-i mebûsan başkanı Celâleddin Arif Bey, Yunus Nadi, Miralay Kâzım(Orbay), Erzurum mebusları Hüseyin Avni, Necâti, Zihni ve Necip Beyler, Sakallı Nureddin Paşa, erkân-ı harbiye kaymakamı Seyfi, Binbaşı Saffet (Arıkan),  Çerkes Edhem’in kardeşi Saruhan Mebusu Binbaşı Reşit, Hüsrev(Gerede),  polis merkezi memurlarından Manastırlı Nuri (Conker) gibi önemli kişiler  Özbekler Tekkesi üzerinden Ankara’ya gitmişti. Tekke bu tür faaliyetlerinden dolayı zaman zaman İngiliz ve İtalyan askerlerinin baskınlarına maruz kalmıştı. Tekke bu faaliyetinin dışında aynı zamanda haberleşme merkezi olarak da çalışmaktaydı. İstanbul ile Ankara arasındaki haberleşmenin bir bölümü bu tekke üzerinden sağlanmaktaydı. 

Şeyh Ata Efendi

Özbekler Tekkesinin başında bu dönemde Şeyh Ata Efendi bulunmaktaydı. Şeyh Ata Efendi kendisini vatanın ve milletin kurtuluşuna adamış bir insandı. Gündüzleri insanlara nasihat ederek onları milli mücadelenin etrafında toplanmaya, direnişe çağırırken çevre camilerin imamlarını da örgütledi. Üsküdar’dan milli mücadeleye katılmak isteyenleri toplar onbeşer-yimişer kişilik kafilelerle belirlenmiş olan Menzil Hattı’ndan işgal bölgesinin dışına çıkarırdı.  Karakol Cemiyetinin faaliyetlerinden biri olan  İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve cephane kaçırma faaliyetlerinde de Özbekler Tekkesi ve Şeyh Ata Efendi önemli rol oynadı. İstanbul’daki cephaneliklerden temin edilen silah ve mühimmat gizlice tekkeye getirilirdi. Oradan da cemiyet üyelerince Çamlıca yolu ile önce Kısıklı imamı Nuri hocanın Libadiye’deki evinin yanındaki mezarlığa sonra da Dr.Esat Paşa’nın çiftliğine aktarılırdı. Uygun zamanda ise Tomruk memba suyu taşıyan arabaların altlarında Alemdağı’ndaki milli güçlerin gizli karargahına ulaştırılırdı. 

Kurtuluş Savaşı sürecinde böyle önemli bir yeri olan Özbekler Tekkesi Cumhuriyet döneminde de faaliyetlerine devam etti. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanun ile Tekke ve Zaviyeler kapatıldı ve değerli eşyaları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Ancak Özbekler Tekkesi bu uygulamanın dışında kaldı.

Kaynaklar: Süleyman Beyoğlu,Milli Mücadele ve Özbekler Tekkesi

                   Mustafa Kara,Din-Hayat-Sanat açısından Tekkeler ve Zaviyeler

banner53
Yorumlar (4)
Alim Doğan ÖZCİVAN 3 yıl önce
Selam olsun kutlu davaya koşanlara kol kanat olan o tekkenin mensup ve hizmetkarlarına.Ruhları şaad olsun.Cennet-i Ala da konaklasınlar.
Dr Öztürk Ünverdi 3 yıl önce
Özbekler Tekkesi bence sadece Kurtuluş Savaşımızda değil. Osmanlı'nın Rumeli'de futuhatı sırasında yine Türkistan'dan gelen Türklerin Rumeli'ye geçişlerinde de büyük rol oynamıştır. Henüz bu konuda yeterli tarih bilgim yoktur. Ancak Buhara Cumhurbaşkanı Rahmetli Osman Kocaoğlu ve Sudanlı Zenci Musa'nın mezarını ilk fırsatta ziyaret etmek ve ölümsüz ruhlarına bir fatiha okumak isterim..
Ömer Üresin 2 yıl önce
3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanun ile Tekke ve Zaviyeler kapatıldı ise Özbekler Tekkesi'nin bu uygulamanın dışında kalması neden acaba?

ŞU NEDENLE OLABİLİR Mİ ACABA!
''..........
İngiliz belgelerine göre Özbekler Tekkesi‘nden Şeyh Süleyman Efendi konuk olarak dergaha gelen kişilerden topladığı istihbaratı İngiliz Büyükelçisi Henry Layard‘a para karşılığında veriyordu... Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun‘a gitmesine izin veren İngiliz belgesinin altında 1919‘da İstanbul‘a gelen, başta Özbekler Tekkesi olmask üzere bazı dergahlarla tasavvuf düşüncesini öğrenmek için ilişki kuran John Godolphin Bennett‘in imzası vardı. Yıllar sonra İstanbul‘a dönen Bennett ilk olarak yine Özbekler Tekkesi‘ni ziyaret etti. Münir Ertegün, İsmet İnönü‘ye yakındı. Milli Şef döneminde yıldızı parlamıştı. İstanbul Hükümeti tarafından Ankara Hükümeti‘yle görüşmeler yapması için Anadolu‘ya gönderilen Ahmet İzzet Paşa heyetinde görevliydi.

Münir Ertegün‘ün ağabeyi Özbekler Tekkesi şeyhi Ata Efendi ‘dünyanın en eski ve tehlikeli yeraltı cemiyeti‘ Illuminati üyesiydi. Ve 33. dereceden masondu Özbekler Tekkesi‘nin hemen bitişiğinde ise Sabetayistlerin gömüldüğü Bülbülderesi Mezarlığı var.

18.12.2006 / ORAY EĞİN / AKŞAM
İsmail polat 10 ay önce
Özbekler tekkesi nakşibendi tarikatına devlredilmrden bektaşi tekkesimiydi
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?